Kredietinformaties

Informatieteam kan u ondersteunen in uw keuze om uw cliënt al dan niet een krediet te verstrekken. Informatieteam kan onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van uw cliënt. Hiertoe onderzoekt Informatieteam of uw cliënt over voldoende vermogensbestanddelen beschikt. Ook ten aanzien van kredietinformaties kan Informatieteam onderzoek naar zowel particulieren als bedrijven.