Steunvorderingen

Informatieteam zoekt intensief naar het bestaan van andere vorderingen, die kunnen dienen als steunvordering bij het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Daarbij worden ondermeer deurwaarderskantoren en de grotere incassobureaus benaderd omtrent openstaande vorderingen. Daarnaast worden diverse interne en externe databanksystemen geraadpleegd inzake recente onderzoeken/vorderingen.